Instalacja
Wymagania:
Menadżer skryptów Tampermonkey lub podobny:

Po zainstalowaniu rozszerzenia do przeglądarki, należy uruchomić skrypt instalacyjny i potwierdzić zainstalowanie dodatków.
Menadżer dodatków:
Konfiguracja dodatków jest możliwa z poziomu okna menadżera dodatków. Aby otworzyć okno menadżera, należy kliknąć w jego widget. W zależności od interfejsu znajduje się on na pasku widgetów (NI), lub w lewym górnym rogu (SI).
Jeżeli na NI widget nie został umieszczony, można to zrobić samemu, przeciągając go z okna konfiguracji skrótów klawiszowych Margonem.

Aby zacząć korzystać z poszczególnych dodatków, należy przejść do zakładki Wyłączone dodatki i wybrać interesujące nas dodatki. Zmiany zostaną wprowadzone po zapisaniu konfiguracji i odświeżeniu strony.

Konfiguracja dodatków jest zapisywana oddzielnie dla każdej postaci. Z poziomu górnego menu opcji menadżera można wykonać import / eksport / synchronizację ustawień dodatków.

Każdy z dodatków posiada szczegółowy opis funkcjonalności, dostępny po kliknięciu przycisku Pomoc (ikona znaku zapytania), znajdującego się przy nazwie dodatku.